OBLASTI SPECIALIZACE

  • DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
  • NEMOVITOSTI
  • FÚZE A AKVIZICE PODNIKŮ
  • EVROPSKÉ PRÁVO A SOUTĚŽNÍ PRÁVO
  • PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
  • HOSPODÁŘSKÉ TRESTNÍ PRÁVO
  • ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTI A STÍŽNOSTI DO ESLP
  • MEDICINSKÉ PRÁVO