MSDS LEGAL

Naše kancelář  MSDS vznikla v roce 2007 – jako partnerská společnost, sloučením jednotlivých  kanceláří a  jejich hlavních partnerů: advokáta Marka Szczotki a advokáta/daňového poradce Dominika Szczygła. S kanceláří, od samého počátku jejího založení, spolupracuje také Ph.D. Agnieszka Kastelik-Smaza, specialista  v oblasti práva Evropské unie.

KLIENTI

Mezi naše klienty patří podnikatelé a právnícké osoby s účastí polského i zahraničního kapitálu,  zejména z průmyslového sektoru, potravinářského a automobilového průmyslu, stavebnictví, IT a zdravotnické oblasti – a to jak polské privátní firmy, tak i velké mezinárodní korporace.

NAŠE FILOZOFIE

Naše kancelář pomáhá klientům objasňovat právní i daňové problémy, s jakými se střetávají v podnikání a jak tyto problémy skutečně a efektivně řešit.

Upřednostňujeme kooperativní model poradenství, který dává klientovi možnost učinit nejvíce vyhovující a optimální rozhodnutí.

Naším mottem je kreativita, důvěryhodnost a spokojenost. Našim klientům nabízíme vysoce kvalitní služby, individuální přístup, jedinečné a moderní řešení. Snažíme se vyřešit nejen aktuální problémy či konflikty, ale také chránit naše klienty do budoucna.

Naši klienti mohou počítat s právní pomocí založenou na našich odborných znalostech a letitých zkušenostech, s dostupností moderního a bezpečného řešení, které nabízí naše právní a daňové poradenství.

VYUČTOVÁNÍ

Našim klientům nabízíme různé modely plateb za poskytnuté služby,  včetně paušálních sazeb s hodinovými limity, předplacených služeb  nebo hodinové sazby.

KAŽDODENNÍ SPOLUPRÁCE

Našim klientům poskytujeme :

  • pomoc spolupracujících právniků  s daným klientem v jeho sídle, po vzájemně dohodnutých termínech,
  • stálý telefonický či e-mailový kontakt s advokátní kanceláří,
  • průběžnou přípravu smluv dle požadavků klienta a jiných právních dokumentů, daňových či právních posudků, účast při vyjednáváních a zastupování klienta při soudních a správních řízeních,
  • v případě potřeby, podílení se také (při vyjednávání, 4i soudní činnosti) zkušených soudních překladatelů z anglického, italského nebo francouzského jazyka.

ADR

Právníci naší kanceláře mají velmi dobré znalosti týkající se alternativních metod řešení sporů (ADR). O těchto metodách a jejich přínosech pak informují naše klienty.V případě, kdy naši právníci shledají možnost ADR jako nejvíce vhodnou při řešení sporu v konkrétním případě, prodiskutují využití této možnosti s klientem, aby ten mohl učinit nejlepší možné rozhodnutí, týkající se způsobu řešení sporu.

ZAHRANIČNÍ KONTAKTY

PRO BONO

Naše kancelář se podílí na pomoci veřejně prospěšným organizacím a různým neziskovým subjektům, právně a finančně podporujíc jejich činnost.