Aktuelles

Aktuelles

Wir sind auf dem Laufenden mit allen Änderungen von Rechtsvorschriften und mit den Neuigkeiten aus der Branche.

Schauen Sie sich die neue Ausgabe des E-Steuerberaters an!

Laden Sie herunter!

OCHRONA PRAW SYGNALISTÓW

Sygnalistami określa się osoby, które w trakcie pełnienia obowiązków służbowych podejmują interwencję mającą na celu ujawnienie nieprawidłowości związanych z naruszaniem prawa Unii Europejskiej (tzw. „osoby zgłaszające”).
Lesen Sie mehr

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

W związku ze zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w której część przepisów weszła w życie w dniu 15 maja 2021 roku oraz 31 lipca 2021 roku, a kolejne wejdą w życie w dniu 31 października 2021 roku, podmioty obowiązane do stosowania przepisów ww. ustawy będą musiały wdrożyć specjalne procedury dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Lesen Sie mehr

Wenn Sie unsere Unterstützung brauchen,

nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Wir garantieren eine individuelle Betrachtungsweise für jeden Kunden!

Kontakt