Nowelizacja postępowania cywilnego – zmiany kosztów postępowania już od 21 sierpnia br.

Nowelizacja postępowania cywilnego, która została wspomniana w aktualnościach, wprowadza zmiany nie tylko w zakresie samych zasad prowadzenia spraw przed sądem, ale również w wysokości kosztów dotyczących tych spraw. W wielu przypadkach może okazać się, że na nowych zasadach wszczęcie postępowania sądowego będzie droższe, niż dotychczas.

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego podpisana przez Prezydenta

24 lipca Prezydent podpisał ustawę obszernie zmieniającą postępowanie cywilne. Zamiany przyjęte w Ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w ocenie Ustawodawcy mają skutkować skróceniem czasu trwania postępowań przed sądami cywilnymi oraz usprawnieniem przebiegu postępowania.