Zyski spółki komandytowej wypracowane przed 1 stycznia 2021 (1 maja 2021) roku bez CIT, bez względu na termin ich faktycznej wypłaty

Spółki komandytowe, które odpowiednio od 1 stycznia 2021 lub 1 maja 2021 roku stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych obowiązane są do rozliczania podatku dochodowego zarówno na poziomie spółki, jak i w dalszej kolejności na poziomie wspólników, w momencie wypłaty zysków.