LIMITY OSÓB A DANE O ZASZCZEPIENIU PRZECIWKO COVID-19

W obowiązujących przepisach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (w szczególności w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) określone zostały różnego rodzaju limity osób mogących uczestniczyć w pewnych wydarzeniach, do których nie wlicza się m.in. osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.