Konferencja naukowa


W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka prawa, w której uczestniczyli przedstawiciele naszej Kancelarii.

Podczas wystąpień i dyskusji panelowych poruszono szereg kwestii dotyczących aktualnych problemów stosowania prawa własności intelektualnej w kontekście aktów prawa Unii Europejskiej, jak również orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prelegenci nakreślili także planowane zmiany w zakresie prawa europejskiego i ich wpływ na polski porządek prawny.

W ramach konferencji referaty wygłosili uznani specjaliści z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prof. dr hab. Elżbieta Traple, dr Anna Tischner oraz dr Tomasz Targosz.

Doroczna konferencja Auditrust


W dniach 7-9 maja br. Partnerzy naszej Kancelarii uczestniczyli w Maladze w Hiszpanii w dorocznym spotkaniu Auditrust,

continue reading

Wysokie miejsce kancelarii w rankingu Rzeczpospolitej


Miło nam poinformować, że w najnowszym prestiżowym Rankingu Kancelarii Prawniczych organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” nasza Kancelaria zajęła wysokie 12 miejsce w województwie śląskim. Nasza kancelaria została wymieniona wśród największych śląskich kancelarii jako jedyna z Bielska-Białej.

Kancelaria MSDS wyróżniona certyfikatem Wysoka Jakość Usług Prawnych


W dniu 13 kwietnia decyzją Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości nasza Kancelaria otrzymała prestiżowy certyfikat „Wysoka Jakość Usług Prawnych”. Ze szczegółowym uzasadnieniem decyzji można zapoznać się  klikając w niniejszy link:

-Czytaj więcej-

Od 1 lipca 2016 r. płaca minimalna dla kierowców we Francji


Od 1 lipca 2016 r. we Francji zacznie obowiązywać dekret 2016-418, wprowadzający przepisy wykonawcze do ustawy zwanej Loi Macron. Uznaje on kierowców za pracowników delegowanych, także jeśli przebywają na terytorium Francji poniżej 8 dni. Dekret nakłada na przedsiębiorstwa transportowe obowiązek zapewnienia kierowcom francuskiej płacy minimalnej, a ponadto sporządzenia dla kierowcy zaświadczenia o delegowaniu i ustanowienia przedstawiciela przedsiębiorstwa we Francji. Zaświadczenie musi być sporządzone w języku francuskim i przechowywane w pojeździe wraz z umową o pracę. Zmiana ta ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw z branży transportowej. Na bieżąco monitorujemy przepisy prawa w tym zakresie. Obecnie czekamy na opublikowanie wzoru zaświadczenia o delegowaniu.

1 19 20 21