Zaostrzenie przepisów Kodeksu Pracy w zakresie mobbingu oraz rozszerzenie możliwości dochodzenia roszczeń w tym zakresie

Od 7 września 2019 r. zostały zmienione przepisy kodeksu pracy w zakresie zakazu dyskryminacji i mobbingu. Modyfikacjom uległy przepisy art. 113, art. 183a § 1 oraz art. 97 § 4 kp. Ustawodawca dokonując tych zmian miał na celu stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację.