Nowe obowiązki dla biur rachunkowych od dnia 31 lipca 2021 r.

Ustawą zmieniającą do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dodany został punkt 15a, zgodnie z którym instytucjami obowiązanymi są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii…

LIMITY OSÓB A DANE O ZASZCZEPIENIU PRZECIWKO COVID-19

W obowiązujących przepisach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (w szczególności w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) określone zostały różnego rodzaju limity osób mogących uczestniczyć w pewnych wydarzeniach, do których nie wlicza się m.in. osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Wydłużenie do 30 listopada 2021r. możliwości skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Zmiany Prawa restrukturyzacyjnego od 1 grudnia 2021r.

Dotychczas uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne uregulowane jest na mocy przepisów art. 15 – 25 ustawy „covidowej” z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej również „Tarczą 4.0.”.