Możliwość przekształcenia spółek komandytowych działających (w strukturze sp. z o.o. sp.k.) w spółki jawne z udziałem sp. z o.o. bez wejścia w opodatkowanie CIT

Przekształcenie spółki komandytowej, której wspólnikiem jest spółka z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę jawną wraz z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku nowych przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem CIT spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne nasuwa wiele wątpliwości.

Ekwiwalenty dla pracowników związane z pracą zdalną bez PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 15 grudnia 2020 r. (sygn.: 0115-KDIT2.4011.739.2020.1.RS) uznał, że wypłacane osobom zatrudnionym kwoty pieniężne mające pokryć zwiększone koszty zużycia Internetu oraz energii elektrycznej podczas wykonywania przez te osoby pracy poza siedzibą firmy nie stanowią dla nich przychodu ze stosunku pracy.