Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca tajemnicy telekomunikacyjnej

Sąd Najwyższy, uchwałą z dnia 06 sierpnia 2020r. w składzie trzyosobowym, sygn. akt III CZP 78/19, odpowiedział na pytanie: „Czy podmiot będący świadczeniodawcą usługi dostępu do Internet, tj. podmiot związany tajemnicą telekomunikacyjną na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) jest uprawniony do odmowy przedstawienia danych…