Konsekwencje opóźnienia lotu w świetle dyrektywy WE 261/04

Konsekwencje opóźnienia lotów zostały uregulowane w rozporządzeniu WE 261/04 z dnia 4 lutego 2004 r. Skutki opóźnienia tym samym stały się jednolite dla wszystkich wspólnotowych przewoźników. Zgodnie z rozporządzeniem rozmiar odszkodowania jest uzależniony od dystansu, który przemierza pasażer. Lot  za opóźniony, zgodnie z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości  możemy uznać, gdy pasażer przybędzie 3 godziny później, niż planowany przez przewoźnika czas…

Ulga na działalność innowacyjną – możliwość skorzystania z 5% podatku dochodowego

4 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację o znaku 0113-KDIPT2-1.4011.243.2019.1.BO, z której wynika, że zarabiający na prawach własności intelektualnej mogą od dochodów płacić tylko 5% podatek. Jest to tzw. Ip Box, czyli ulga na działalność innowacyjną, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Przypomnienie dotyczące obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych (MDR)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193). Do Ordynacji podatkowej w Dziale III dodano art. 86a – 86o, tj. nowy Rozdział 11a – Informacje…

Stanowisko UODO dotyczące kontroli stanu trzeźwości pracowników

W opublikowanej 27 czerwca 2019r. roku informacji,  Urząd Ochrony Danych Osobowych odniósł się do nowelizacji Kodeksu pracy- konkretnie art. 22 (1b) Kodeksu pracy, który obowiązuje od 4 maja 2019 r. Określa on tzw. dane szczególnych kategorii, w tym o zdrowiu, które pracodawca może przetwarzać, gdy pracownik bądź kandydat do pracy wyrazi na to zgodę i z własnej inicjatywy przekaże takie…

Informacja o działalności gospodarczej w KRS nie wystarczy, aby stosować zakaz konkurencji wobec byłego pracownika – Wyrok Sądu Najwyższego I PK 182/17

Sprawa, którą zajmował się Sąd Najwyższy dotyczyła działalności Prezesa Zarządu po jego odejściu ze Spółki. W umowie o pracę, strony zawarły klauzulę zakazu konkurencji obowiązującej przez 12 miesięcy od dnia zakończenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.