CENY TRANSFEROWE – ZMIANY W KODEKSIE KARNYM SKARBOWYM


W związku z dużymi zmianami w przepisach dotyczących obowiązków wynikających z realizowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, od początku 2019 roku ustawodawca wprowadził także zmiany m.in. w przepisach karnych skarbowych (Kodeks karny skarbowy).

Działania ustawodawcy wpisują się w trend prewencyjnego oddziaływania na podatników w zakresie sankcji dotyczących spraw cen transferowych.

Nowością jest przepis art. 56c § 1 KKS. Zgodnie z jego brzmieniem, kto nie składa oświadczenia o cenach transferowych (TP), albo składa to oświadczenie po terminie lub poświadcza w nim informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym – podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Ponadto do kodeksu wprowadzono nowy przepis art. 80e § 1, zgodnie z którym kto wbrew obowiązkowi nie składa Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych (TP-R), albo składa tę informację po terminie lub składa nieprawdziwą informację – podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Powyższe zmiany oznaczają, że maksymalna kara grzywny z tytułu uchybień w ww. zakresie (tj. składania oświadczenia TP oraz raportowania TP-R) może sięgnąć rocznie nawet 21.600.000 zł.

Related Posts