SZEROKIE HORYZONTY

Naszym klientom oferujemy indywidualne podejście, wysoką jakość usług, unikalne i nowoczesne rozwiązania.

o_kancelarii

zakres (2)

współpraca

Aktualności

ROSZCZENIE O WYKUP NIEKTÓRYCH NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH PRZEZ LINIĘ PRZESYŁOWĄ NIE PRZEDAWNIA SIĘ

Maj 22,2019

16 maja 2019 r. Sąd Najwyższy (SN) podjął uchwałę ważną dla wszystkich właścicieli nieruchomości zabudowanych urządzeniami przesyłowymi (liniami energetycznymi, rurociągami,

WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE ODZYSKANIA VAT-u DOLICZONEGO DO OPŁATY KOMORNICZEJ

Maj 20,2019

W wyroku z dnia 10 kwietnia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził,  iż do końca 2018 r. Komornicy byli

Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu na skutek jego zburzenia powoduje ustanie odrębnej własności drugiego lokalu

Maj 20,2019

W dniu 16 maja 2019 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 1/19. Przedmiotem uchwały

ZABYTEK NIE JEST TYLKO PRYWATNYM DOBREM JEGO WŁAŚCICIELI

Maj 10,2019

W wyroku z dnia 14 lutego 2019r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Wawszawie, sygn. akt VII SA/Wa 917/18, wskazał, że zabytek