SZEROKIE HORYZONTY

Naszym klientom oferujemy indywidualne podejście, wysoką jakość usług, unikalne i nowoczesne rozwiązania.

o_kancelarii

zakres (2)

współpraca

Aktualności

PLANOWANE ZMIANY RESORTU FINANSÓW W ZAKRESIE LEASINGU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Sie 16,2018

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów poinformowało opinię publiczną o planowanych zmianach w zakresie leasingu samochodów osobowych. Na dzień dzisiejszy brak

10-letni termin przedawnienia dla posiadaczy polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, (Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt III CZP 13/18, III CZP 20/18, III CZP 22/18)

Sie 16,2018

Sąd Najwyższy podzielił opinię Rzecznika finansowego i zdecydował, iż roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie połączone z ubezpieczeniowym funduszem

WIĘKSZA OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA

Sie 9,2018

W dniu 8 sierpnia 2018r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wprowadzane zmiany stanowić mają implementację dyrektywy

Moment właściwy dla oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone – Uchwała Sądu Najwyższego (III CZP 29/17)

Sie 3,2018

Zgodnie z art.  3851 § 1 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego