MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45/106 (budynek BIT)
+48 33 498 37 35
PN -PT 8:30 - 16:30

NIP: 5472075775
REGON: 240728336
KRS: 0000712134
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO

Nr rachunku: PL82-10501070-1000002332587027
Bank: ING Bank Śląski S.A.

Napisz do Nas!

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym przez MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ spółka komandytowa.

Obowiązek informacyjny

Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ spółka komandytowa, ul. 1 Dywizji Pancernej 45/106, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 5472075775, REGON: 240728336, KRS: 0000712134 tel. 33 498 37 35, email: biuro@msdslegal.pl
  Mogą Państwo kontaktować się również z naszym Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 33 498 37 35, e‑ mail: iod@msdslegal.pl.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda.
 2. Pani/Pana dane przetwarzamy w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym dostępnym na naszej stronie internetowej.
 3. Odbiorcom Pani/Pana danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące, takie, jak np.: księgowość, podmioty realizujące wysyłki, operatorzy pocztowi, banki, dostawcy usług IT.
 4. Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, to znaczy, do czasu udzielenia odpowiedzi lub rozwiązania sprawy związanej z zadanym pytaniem.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także możliwość zgłoszenia sprzeciwu.
 7. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Pani/Pana danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością kontaktowania się z Panią/Panem w celu udzielenia stosownych informacji lub odpowiedzi na pytanie objęte treścią wysłanego przez Panią/Pana zapytania.
 10. Może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego zostało dokonane przed jej cofnięciem.