DOMINIK SZCZYGIEŁ –
radca prawny, doradca podatkowy, partner

Doradca podatkowy wpis nr 09968 w 2003 r.

Radca prawny  KT 2579 – wpis OIRP Katowice w 2007 r.

Informacje:

Absolwent Prawa (WPiA Administracji Uniwersytetu Śląskiego), Podyplomowych Studiów Podatkowych (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz Studium Prawa Europejskiego (OIRP Katowice). Specjalizuje się w optymalizacji struktur organizacyjnoprawnych oraz transakcyjnych – pod  kątem prawnym i podatkowym. Jest autorem (lub współautorem) praktycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego oraz dotyczących doradztwa podatkowego.  Włada językiem angielskim.