DR AGNIESZKA KASTELIK-SMAZA – adwokat, specjalista prawa UE

Informacje:

Adwokat, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo europejskie. Absolwentka prawa i europeistyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka na Uniwersytecie im. Georga Augusta w Getyndze (Niemcy). W latach 2004 – 2009 doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego i w Europejskim Kolegium Doktoranckim na Uniwersytecie Jagiellońskim. Otrzymała wyróżnienie w XLV Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną. Jej praca doktorska została opublikowana w języku polskim i niemieckim. Ukończyła ponadto studia podyplomowe „Prawo Własności Intelektualnej” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka publikacji z zakresu prawa europejskiego w prasie fachowej. Odbywała praktyki w niemieckich sądach, prokuraturze oraz kancelarii adwokackiej, a także roczną praktykę w dziale podatkowym Ernst & Young w Poznaniu. Była pracownikiem działu podatkowego KPMG, prowadząc m.in. szkolenia z zakresu podatku VAT. Włada biegle językiem angielskim, niemieckim i francuskim. Specjalizuje się w prawie europejskim i prawie własności intelektualnej.