JUSTYNA SKOWRON – aplikant radcowski

Informacje:

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2010 – 2015), obroniła pracę magisterską pt. „Rozliczenie nakładów i pożytków między współwłaścicielami”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach w Bielsku – Białej i Katowicach oraz w Sądzie Rejonowym w Katowicach. Przedmiotem jej zainteresowań jest prawo cywilne, w tym w szczególności prawo rzeczowe.