KATARZYNA HAMPEL – adwokat

Adwokat (Nr wpisu 260 – ORA Bielsko-Biała). 

Informacje:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiowała politologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie IT, prawie telekomunikacyjnym i prawie autorskim. Włada językiem francuskim i angielskim w mowie i piśmie.