KATARZYNA PYTEL – kierownik biura

Informacje:

Kierownik Biura Kancelarii. Magister Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Kancelarii zajmuje się organizacją administracyjnej pracy biura i bieżącymi kontaktami z Klientami Kancelarii. Włada językiem angielskim.