MAREK SZCZOTKA – radca prawny, partner

Radca prawny KtB 0469 – wpis OIRP Katowice w 2006 r.

Informacje:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, w szczególności zagadnieniach związanych z obrotem i zagospodarowaniem nieruchomości, transakcjach nabycia lub zbycia przedsiębiorstw, spółek, przygotowaniem i negocjowaniem umów w obrocie handlowym, w tym międzynarodowym. Zajmuje się również doradztwem w zakresie prawa spółek handlowych. Włada językiem angielskim.