Tomasz Bugaj – asystent prawny

Informacje:

Student V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przygotowuje pracę magisterską pt. „Prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego”. Absolwent Budownictwa (stopień inżynierski) na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W Kancelarii zajmuje się m.in. szeroko pojętym prawem budowlanym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawniczej w Katowicach. Włada językiem angielskim.