WOJCIECH ZONTEK – adwokat

Informacje:

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2007-2012), obronił pracę magisterską pt. „Wynagrodzenie pracownika jako koszt ponoszony przez przedsiębiorstwo w związku z przepisami Kodeksu pracy”, pod kierunkiem prof. dra. hab. Tadeusza Włudyki. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach w Bielsku-Białej oraz w Krakowie. Interesuje się prawem pracy oraz prawem cywilnym. Włada językiem angielskim w mowie i piśmie.