MSDS LEGAL

Kancelaria MSDS powstała w 2007 roku – jako spółka partnerska, na bazie indywidualnych kancelarii jej komplementariuszy: radcy prawnego Marka Szczotki oraz radcy prawnego/doradcy podatkowego Dominika Szczygła. Z Kancelarią od początku jej istnienia współpracuje dr n. pr. adwokat Agnieszka Kastelik-Smaza, specjalista z zakresu prawa Unii Europejskiej.

Obecnie Kancelaria działa w formie spółki komandytowej pod firmą MSDS LEGAL Szczotka Szczygieł Sp.k. Zespół Kancelarii  liczy 16 wykwalifikowanych i zaangażowanych w swoją pracę osób i stale się rozrasta. Kancelaria stawia na rozwój praktycznych i naukowych  kompetencji jej  współpracowników.

Klienci

Do grona Klientów Kancelarii należą przedsiębiorcy i podmioty prawne z udziałem kapitału polskiego i zagranicznego, głównie z branży przemysłowej, spożywczej, motoryzacyjnej, budowlanej, IT oraz medycznej – zarówno polskie spółki rodzinne, jak i duże międzynarodowe korporacje.

Filozofia działania

Kancelaria  pomaga swoim Klientom definiować problemy prawne i podatkowe z jakimi spotykają się w swojej działalności oraz  skutecznie je rozwiązywać. Preferujemy kooperujący model doradztwa, polegający na pomocy Klientowi w podjęciu jak najbardziej świadomej, satysfakcjonującej i optymalnej decyzji.  Naszą dewizą jest kreatywność,  bezpieczeństwo i satysfakcja. Naszym Klientom oferujemy wysoką jakość świadczonych usług, zindywidualizowane podejście, unikalne oraz nowoczesne rozwiązania. Staramy się nie tylko likwidować bieżące problemy lub konflikty ale i zabezpieczać naszych Klientów na przyszłość.

Nasi Klienci mogą liczyć na aktualną i rzetelną wiedzę, doświadczenie, dyspozycyjność oraz nowoczesne i bezpieczne rozwiązania prawne i podatkowe.

Rozliczenia

Naszym Klientom proponujemy różne modele rozliczeń za świadczone usługi, w tym stawki ryczałtowe z limitami godzin, stawki abonamentowe lub  godzinowe.

Codzienna współpraca

Zapewniamy naszym Klientom:

  • wizyty prawników współpracujących z danym Klientem w jego siedzibie we wspólnie ustalonych terminach,
  • stały kontakt telefoniczny i e-mailowy z Kancelarią,
  • bieżące przygotowywanie zleconych przez Klienta umów, pism oraz innych dokumentów prawnych, opinii prawnych i podatkowych, udział w negocjacjach i reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
  • udział w obsłudze (negocjacje, czynności sądowe) doświadczonych tłumaczy przysięgłych języka angielskiego, włoskiego, francuskiego.

Deklaracja ADR

Prawnicy naszej Kancelarii mają odpowiednią wiedzę na temat Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR), aby informować naszych Klientów o tych metodach oraz o korzyściach z nimi zawiązanych. Prawnicy kancelarii w sprawach, w których uznają to za celowe z punktu widzenia interesu klienta, przedyskutują z klientami możliwość zastosowania ADR w konkretnym przypadku, w taki sposób, aby klient powziął świadomą decyzję, co do wyboru sposobu rozwiązania sporu.

Kontakty zagraniczne

Pro bono

Kancelaria angażuje się w pomoc na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz różnorakich podmiotów non profit, wspierając prawnie i finansowo ich działalność.