Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT od 1 stycznia 2021r.

W minioną sobotę (28 listopada 2020r.) Sejm RP uchwalił ostateczny kształt przepisów podatkowych na rok 2021. Uchwalone ustawy zostały już podpisane przez Prezydenta RP. Ich ogłoszenie w „Dzienniku Ustaw” nastąpić ma w dniu 30 listopada 2020r.

Powyższe spowoduje objęcie z dniem 1 stycznia 2021r. opodatkowaniem  podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT):

  1. wszystkich spółek komandytowych (bez względu na skład wspólników);
  2. niektórych spółek jawnych (mających w składzie wspólników innych niż osoby fizyczne, których beneficjenci będący osobami fizycznymi nie są ujawniani).

Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2021r.dochody wspólników spółek komandytowych zostają objęte podwójnym opodatkowaniem:

– na poziomie spółki – poprzez obłożenie zysków podatkiem CIT wg stawki 19% lub 9%;

– na poziomie wspólnika – poprzez obłożenie pobieranych zysków podatkiem PIT wg stawki 19% PIT (od nadwyżki ponad 30.000 zł).

Powyższe spowoduje, że  (przy założeniu pobierania całego zysku ze spółki), realne opodatkowanie dochodów każdego ze wspólników sp.k. sięgnie:

– 24,39% (w przypadku małych sp.k., uprawnionych do 9% CIT) –  co oznacza realny wzrost obciążeń podatkowych o 5,39%;

– 34,39% (w przypadku sp.k. objętych 19% CIT) – co oznacza realny wzrost obciążeń podatkowych o 15,39%.

Wedle przepisów ustawy, jej zapisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2021r.Wspólnicy ww. spółek mogą postanowić o stosowaniu zmian od dnia 1 maja 2021 r.

Okres na podjęcie decyzji o ewentualnej zmianie formy organizacyjnoprawnej oraz przeprowadzenie tego procesu wynosi więc maksimum do 5 miesięcy.

Nasi prawnicy są do Państwa dyspozycji – w zakresie przygotowania planu oraz przeprowadzenia reorganizacji prawnej Państwa spółek, w celu obniżenia dolegliwości nowych rozwiązań podatkowych.