PRZEKSZTAŁCENIE UMÓW O PRACĘ ZAWARTYCH NA CZAS OKREŚLONY W UMOWY NA CZAS NIEOKREŚLONY


22 listopada 2018 r. upłynęły 33 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Na mocy tej nowelizacji z dniem 22 lutego 2016 r. do kodeksu pracy został wprowadzony limit czasu trwania umów o pracę na czas określony.

Zgodnie z przepisami przejściowymi umowy o pracę:

  • zawarte na czas określony i
  • trwające w dniu wejścia w życie nowelizacji tj. 22 lutego 2016 r.,

uległy – po upływie 33 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, a zatem 22 listopada 2019 r. – przekształceniu w umowy na czas nieokreślony. Przekształcenie opisanych umów nastąpiło automatycznie z mocy prawa. W takim przypadku pracodawca powinien poinformować pracownika o zaistniałej zmianie rodzaju umowy o pracę.

Related Posts