W swoim portfolio mamy zrealizowane projekty doradcze dotyczące nabywania, jak i sprzedaży przedsiębiorstw i spółek, w tym w obrocie międzynarodowym  których sumaryczna wartość opiewa na ponad 150 mln PLN.