Świadczona obsługa prawna w zakresie prawa własności intelektualnej obejmuje w szczególności doradztwo oraz przygotowywanie umów przenoszących prawa autorskie i umów licencyjnych, a także obronę przed naruszeniami praw autorskich. Zapewniamy pomoc w sprawach z zakresu znaków towarowych i patentów, w tym przy procedurach rejestracyjnych. Reprezentujemy naszych klientów w sporach dotyczących praw własności intelektualnej. Sporządzamy opinie prawne, rozstrzygające wątpliwości co do zakresu dozwolonego użytku, wyczerpania lub ograniczenia praw autorskich lub praw ze znaku towarowego. Zajmujemy się także prawem reklamy. Kancelaria zapewnia ponadto wszechstronną pomoc podmiotom działającym na rynku usług IT oraz w przemyśle kreatywnym.