Kancelaria oferuje pomoc w sprawach karnych gospodarczych na każdym etapie postępowania. W ramach świadczonych usług mieści się zarówno obrona oskarżonego, jak i pokrzywdzonego we wszystkich rodzajach spraw, w tym m.in. nadużyć i przestępstw gospodarczych oraz spraw dyscyplinarnych.