Zespół procesowy Kancelarii specjalizuje się w reprezentowaniu podmiotów leczniczych w sporach sądowych o błąd w sztuce lekarskiej. Bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej  sektora rynku usług zdrowotnych pozwala na  wieloaspektowe spojrzenie na ten segment rynku.