Ulga na działalność innowacyjną – możliwość skorzystania z 5% podatku dochodowego

4 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację o znaku 0113-KDIPT2-1.4011.243.2019.1.BO, z której wynika, że zarabiający na prawach własności intelektualnej mogą od dochodów płacić tylko 5% podatek. Jest to tzw. Ip Box, czyli ulga na działalność innowacyjną, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Interpretacja, o której mowa dotyczyła informatyka tworzącego oprogramowania do przetwarzania dużych ilości danych. Prowadzi on ponadto własną działalność gospodarczą i w jej ramach sprzedaje innym podmiotom stworzone przez siebie programy. Informatyk podkreślił, że stworzone przez niego programy są utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Organ skarbowy przyznał rację informatykowi i uznał, że wystarczającym jest opodatkowanie jego dochodów podatkiem wynoszącym 5%.

Z 5% podatku dochodowego mogą również skorzystać podmioty, które tworzą różnego rodzaju wynalazki, programy komputerowe czy produkty lecznicze. W celu skorzystania z tej ulgi wymagane jest jednak rozpoczęcie działalności gospodarczej, która obejmuje ww. działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.