Zmiany w ochronie praw lokatorów od 21 kwietnia

Wyższy czynsz, weryfikacja dochodu najemcy czy uszczelnienie zasad przyznawania mieszkań komunalnych to zmiany, które obejmą lokatorów za sprawą wejścia w życie noweli ustawy o ochronie prawa lokatorów.

Prace nad ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego były reakcją na trwający już od lat deficyt mieszkań w publicznym zasobie lokali mieszkalnych. Jedną z najistotniejszych zmian, jakie zaproponowano jest wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego. Przepis ten ma jednak dotyczyć najemców, którzy opłacali czynsz regulowany w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy. Wiele miast boryka się z problemem deficytu mieszkań dla najuboższych. Gminy nie posiadały instrumentów prawnych, które pozwalałby prowadzić prawidłową gospodarkę mieszkaniową. Nowe przepisy przewidują weryfikację dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe. W praktyce może to oznaczać podwyższanie czynszu najemcy, którego sytuacja materialna od czasu przyznania mieszkania uległa poprawie. Natomiast ubożsi będą płacić niższy czynsz. Ostatecznie o kształcie zmian zadecydują gminy, co wzbudza obawy lokatorów. Może bowiem dojść zarówno do podwyżek czynszu, jak i obniżenia progów dochodowych uwzględnianych przy przyznawaniu lokali komunalnych. Osoby, które na dzień dzisiejszy mogą ubiegać się o przyznanie mieszkania z gminnego zasobu, takiej możliwości mogą nie mieć w najbliższej przyszłości ze względu na brak spełniania kryterium dochodowego.