Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

W związku ze zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w której część przepisów weszła w życie w dniu 15 maja 2021 roku oraz 31 lipca 2021 roku, a kolejne wejdą w życie w dniu 31 października 2021 roku, podmioty obowiązane do stosowania przepisów ww. ustawy będą musiały wdrożyć specjalne procedury dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.