Dzierżawa znaku towarowego z majątku osobistego opodatkowana podatkiem VAT

W przypadku wydzierżawienia znaku towarowego z majątku osobistego podatnika i uzyskiwania z tego tytułu regularnych wpływów, osoba taka działa w tym zakresie na gruncie VAT jak przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą i powinna opodatkować usługę ww. podatkiem. Nie ma znaczenia czy wskazany przychód opodatkowuje ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych właściwym dla najmu prywatnego.

Jeżeli podatnik mieści się w limicie uprawniającym do zwolnienia z VAT (sprzedaż do 200.000 zł rocznie), to dzierżawa znaku będzie z podatku VAT zwolniona. Jeżeli limit przekracza – usługę należy opodatkować w stawce 23% VAT.

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 27 września 2022 r. (nr 0114-KDIP1-1.4012.382.2022.4. MKA).