Implementacja tzw. Dyrektywy Omnibus, Dyrektywy Cyfrowej oraz Dyrektywy Towarowej

Od 1 stycznia 2023 r. w polskim porządku prawnym funkcjonują przepisy implementujące unijną Dyrektywę Omnibus, Dyrektywę Cyfrową oraz Dyrektywę Towarową. Znowelizowane przepisy wymagają od przedsiębiorców wprowadzenia szeregu zmian zarówno w zakresie interfejsu prowadzonych sklepów czy platform internetowych, ale także w zakresie procedur sklepów stacjonarnych (w zależności od profilu) prowadzonej działalności. Nowelizacje wymagają od przedsiębiorców m.in. wprowadzenia nowych mechanizmów informowania o cenach, nowej procedury reklamacji oraz uprawnień konsumenta, a także dodatkowych informacji o właściwościach platformy, etc. Wdrożenie nowych przepisów w życie jest o tyle istotne, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów już w styczniu 2023 r. rozpoczął weryfikację wielu podmiotów w zakresie zgodności prowadzonej przez nich działalności z najnowszymi przepisami.