Kolejna nowelizacja Kodeksu pracy

Dnia 26 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie kolejna nowelizacja Kodeksu pracy, wdrażająca m.in. unijną dyrektywę „work-life balance”. Nowelizacja wprowadza szereg zmian m.in. dodatkowy urlop w sytuacjach wyjątkowych czy obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę zawieranej na czas określony.

Nowelizacja wprowadza także zmiany rozszerzające zakres informacji przekazywanej pracownikowi na podstawie art. 29 Kodeksu pracy w chwili zatrudnienia. W przypadku zawierania nowych umów o pracę, przepisy dotyczące informacji dla pracownika należy stosować od dnia wejścia w życie nowelizacji. Co do umów o pracę trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, pracodawca uzupełnia informacje o warunkach zatrudnienia jedynie na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od daty jego złożenia.