Najem składników majątku

Analiza interpretacji DKIS wydawanych w ciągu roku pozwala stwierdzić, że rynkowość najmu składników to nie jedyne kryterium, na które należy zwrócić uwagę przy ocenie, czy Spółka ma do czynienia z ukrytym zyskiem. W praktyce za takie warunki można uznać:

– wynagrodzenie ustalone na poziomie rynkowym, nie służące dokapitalizowaniu podmiotu powiązanego;

– do zawarcia transakcji doszłoby niezależnie od powiązania podmiotów;

– transakcja wynika z faktycznych potrzeb biznesowych spółki.

Czasem korzystnym argumentem dla spółki jest również fakt, iż do zawarcia umowy najmu doszło przed wejściem spółki do estońskiego CIT.

Przykładowe interpretacje: sygn. KDIB1-2.4010.751.2022.1.AK; sygn. 0111-KDIB1-2.4010.474.2022.2.DP.