Podatek liniowy w działalności gospodarczej przy jednoczesnym świadczeniu pracy na rzecz tego samego podmiotu

Podatnik ma prawo do rozliczania się 19% PIT (podatek liniowy) w sytuacji, w której świadczy pracę na podstawie umowy o pracę dla tego samego podmiotu. Usługi świadczone w ramach firmy muszą się jednak różnić od tych wykonywanych w ramach stosunku pracy.