Przedsiębiorca korzystający z Karty Dużej Rodziny może zaliczyć wydatki do kosztów podatkowych – wnioski w opozycji do informacji zawartej w poprzednim Newsletterze

W poprzednim Newsletterze informowaliśmy Państwa, że w sytuacji, w której przedsiębiorca dokonuje wydatków z wykorzystaniem Karty Dużej Rodziny – nie może takich wydatków zaliczyć w koszty podatkowe swojej działalności. Taką interpretację wydał Dyrektor KIS w kwietniu tego roku.

Tymczasem Ministerstwo Finansów na pytanie jednego z dzienników podatkowych odpowiedziało, że ulgowe zakupy dokonane z użyciem KDR mogą być rozliczone w kosztach działalności.

Ze względu na wskazane rozbieżności, zalecamy w każdym wypadku wystąpienie z wnioskiem o własną interpretację indywidualną.