Samorządy, które nie opodatkowały opłat przekształceniowych VAT są chronione

Dnia 11 lutego 2022 r. Ministerstwo Finansów wydało odpowiedzi na pytania w zakresie opłat przekształceniowych. Zgodnie z ich treścią, jednostki samorządu terytorialnego, które do momentu wydania interpretacji ogólnej w zakresie przekształceń nie naliczały VAT z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości we własność, nie muszą korygować tych rozliczeń. Jak wskazuje Ministerstwo: „Podatnicy, którzy otrzymali interpretacje indywidualne lub zastosowali się do utrwalonej praktyki administracyjnej nieuznającej samej czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność za odrębną dostawę towarów, będą mogli skorzystać z odpowiedniej ochrony wynikającej z przepisów Ordynacji podatkowej.” Biorąc pod uwagę powyższe, samorządy, które nie pobierały daniny od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego przed 1 maja 2004 r. będą chronione przez negatywnymi skutkami interpretacji ogólnej wydanej przez Ministerstwo Finansów.