Sejm wprowadził zmiany w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej

Dnia 2 grudnia 2022 r. informowaliśmy Państwa o założeniach projektu Ministerstwa Rozwoju dot. fundacji rodzinnej. W trakcie prac sejmowych projekt doznał kilku zmian:

– fundacja rodzinna nie będzie zwolniona z tzw. podatku minimalnego od budynków (dot. wartości budynków powyżej 10 mln zł);

– regulacja transakcji dokonanych w innym zakresie niż przewiduje ustawa – taka transakcja nie pozbawi fundacji zwolnienia (jak pierwotnie zakładano), lecz dochód z takiej transakcji będzie opodatkowany wyższym, sankcyjnym 25% CIT;

– obniżenie podatku zapłaconego przy likwidacji fundacji rodzinnej – poprawka pozwoli pomniejszyć przychód o koszty podatkowe w wysokości wartości podatkowej majątku z dnia wniesienia.

Obecnie projekt ustawy będzie przedmiotem obrad Senatu, gdzie prawdopodobnie wprowadzone zostaną kolejne zmiany.