Uruchomiono newsletter KRS

Na stronie Portalu Rejestrów Sądowych (PRS) dostępny jest już newsletter, pozwalający na monitorowanie wpisów i zamian podmiotów zarejestrowanych w KRS.

Usługa dostępna jest pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krs

Aktywowana usługa pozwala na bieżące śledzenie:

  • rejestracji spraw na wniosek, wskazując sygnaturę i datę rejestracji sprawy,
  • rejestracji sprawy z urzędu, wskazując sygnaturę i datę rejestracji sprawy,
  • zmiany danych w rejestrze wskazując sygnaturę sprawy, datę i numer wpisu.

Warunkiem korzystania z newslettera jest posiadanie aktywnego konta w systemie PRS. Powiadomienia dot. zmian w subskrybowanej spółce udostępniane są na koncie użytkownika w PRS oraz opcjonalnie na poczcie e-mail powiązanej z kontem w systemie. Usługa jest bezpłatna.

Celem wprowadzenia usługi newslettera jest przede wszystkim zapobieganie kradzieży spółek poprzez uniknięcie sytuacji, w której to wnioski dot. spółki są składane przez osoby trzecie bez wiedzy organów lub wspólników zarządzających spółką.