Wynagrodzenie za usługi

Wynagrodzenie wypłacane za świadczenie przez wspólnika specjalistycznych usługi nie będą stanowiły ukrytego zysku, o ile jego wysokość zostanie ustalona na warunkach rynkowych, a ich wykonanie jest niezbędne w działalności spółki.

Przykładowe interpretacje: sygn. 0111-KDIB2-1.4010.626.2022.2.DD, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.382.2022.2.ANK, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.497.2022.2.AND.