Zyski z kryptowalut bez exit tax

Podatnik, który po zmianie rezydencji podatkowej sprzeda waluty wirtualne i zarobi na tym ponad 4 mln zł, nie zapłaci podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków. Przepis regulujący ten podatek dotyczy jedynie zbycia: ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, udziałów w spółce, akcji i innych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Czym innym jednak są waluty wirtualne. Nie spełniają one definicji pochodnych instrumentów finansowych zawartej w art. 5a pkt 13 ustawy o PIT ani nie są żadnym innym składnikiem majątku, o którym mowa w art. 30da ust. 3 ustawy o PIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 22 grudnia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.809.2022.1.NM.