Home

Advisory, cooperation, involvement

Get to know us better!

 

Read more

Wide scope of services

Find out, what can we help you with!

 

Read more

We stay up-to-date

Check out our latest news

Read more

News

Konsekwencje opóźnienia lotu w świetle dyrektywy WE 261/04

Konsekwencje opóźnienia lotów zostały uregulowane w rozporządzeniu WE 261/04 z dnia 4 lutego 2004 r. Skutki opóźnienia tym samym stały się jednolite dla wszystkich wspólnotowych przewoźników. Zgodnie z rozporządzeniem rozmiar odszkodowania jest uzależniony od dystansu, który przemierza pasażer. Lot  za opóźniony, zgodnie z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości  możemy uznać, gdy pasażer przybędzie 3 godziny później, niż planowany przez przewoźnika czas przybycia.

Przypomnienie dotyczące obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych (MDR)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193). Do Ordynacji podatkowej w Dziale III dodano art. 86a – 86o, tj. nowy Rozdział 11a - Informacje o schematach podatkowych.

About our Law Firm

MSDS Legal law firm has been established in 2007 by Marek Szczotka and Dominik Szczygieł. From the beginning, the main objective of our founders was to build a young and dynamic team of legal advisers, advocates and tax advisers with high professional experience and business intuition.
At present our team has more than 20 qualified experts.

Our services

The activities of the Law Firm are focused on comprehensive support for each Customer. The services offered by us cover a number of the fields of expertise, as well as an ongoing legal and fiscal support. Our Customers are offered an individual approach, high quality services and modern solutions.

Company and commercial law

Tax advisory

Trading in real estate

Labour law and social security regulations

European and constitutional law

Medical law

New technologies law

Personal data protection

Intellectual and industrial property law

Administrative law

Insolvency law

Legal representation

Subscribe to our newsletter!

Stay up-to-date with the latest information

Cooperation

If you need our support,

do not hesitate to contact us!

We guarantee an individual approach to each customer!

Contact