+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Rechtsanwalt/ Referendar

 

 

 

Rechtsanwalt/ Referendar

20 Jul 2023 | Karriere

Kancelaria MSDS LEGAL Szczotka Szczygieł S.K.A. poszukuje pracowników na stanowisko prawnik/aplikant.

 

Wymagania:

 • tytuł magistra prawa (ewentualnie student V roku prawa),
 • mile widziana znajomość zagadnień z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, pracy, administracyjnego,
 • komunikatywność,
 • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • grupowe ubezpieczenie na życie, dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • dofinansowanie kursów językowych i studiów podyplomowych oraz refundację szkoleń specjalistycznych,
 • stabilne godziny pracy,
 • możliwość poszerzania wiedzy pod okiem doświadczonych specjalistów,
 • stabilną pracę w młodym, dynamicznym i sympatycznym zespole.

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesyłać na następujący adres mailowy: rekrutacja@msdslegal.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty i przeprowadzenia rozmowy wstępnej z kandydatami.

Dodatkowo, prosimy o zamieszczenie następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym (CV, list motywacyjny), w celu wzięcia udziału w obecnie prowadzonej rekrutacji przez MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ spółka komandytowo-akcyjna, ul. ks. S. Stojałowskiego 63/6, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 5472075775, REGON: 240728336, KRS: 0000943538, przez okres trwania tej rekrutacji.

Jeżeli chciałby Pan/Pani, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane w przyszłości, to prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym (CV, list motywacyjny) na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ spółka komandytowo-akcyjna, ul. ks. S. Stojałowskiego 63/6, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 5472075775, REGON: 240728336, KRS: 0000943538 , przez okres 1 roku od wyrażenia niniejszej zgody.


KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji.

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH? KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Administratorem Danych Osobowych jest MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ spółka komandytowo-akcyjna, ul. ks. S. Stojałowskiego 63/6, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 5472075775, REGON: 240728336, KRS: 0000943538 tel. 33 498 37 35, e-mail: biuro@msdslegal.pl (dalej: „Administrator”). Może Pani/Pan kontaktować się również z naszym Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 33 498 37 35, e‑mail: iod@msdslegal.pl.

 1. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?

Przetwarzamy Pani/Pana dane, ponieważ wyraził/a Pani/Pan na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje oraz wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia. Podstawą prawną jest również:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017.894 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 z późn. zm.).
 1. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH?

Odbiorcami danych mogą być wspólnicy, pracownicy, współpracownicy (adwokaci, radcy prawni) podmioty współpracujące takie, jak np. księgowość, dostawca usług IT, zleceniobiorcy.

 1. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG?

Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).

 1. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania bieżącej rekrutacji, a po tym okresie jedynie, jeśli udzieli Pani/Pan dodatkowej zgody, w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach bądź, jeżeli rekrutacja zostanie zakończona z powodzeniem i podejmiemy kolejne kroki, celem zatrudnienia Pani/Pana w naszej Kancelarii. W takim przypadku jednak, ponownie poinformujemy Panią/Pana o celu i podstawie prawnej przetwarzania Pani/Pana danych. Jeżeli wyrazi Pani/Pan również zgodę na przetwarzanie danych w związku z rekrutacją prowadzoną w przyszłości, Pani/Pana dane będziemy przetwarzali przez okres 1 roku od czasu uzyskania Pani/Pana zgody.

 1. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH, PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może Pani/Pan również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.

Może Pani/Pan cofnąć wyrażoną zgodę/zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody/zgód przed jej/ich cofnięciem.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w bieżącej lub przyszłej rekrutacji.

Letzte Einträge

Praktikant

Praktikant

Kancelaria MSDS LEGAL Szczotka Szczygieł S.K.A. poszukuje praktykantów.   Wymagania: student III, IV lub V roku prawa, zainteresowanie wybraną dziedziną prawa, komunikatywność. Oferujemy: praktyki 4-8 tygodniowe, okazję do zdobycia doświadczenia pod okiem...

Steuerspezialist

Steuerspezialist

Kancelaria MSDS LEGAL Szczotka Szczygieł S.K.A. poszukuje pracownika na stanowisko specjalista ds. podatkowych.   Wymagania: ukończone studia prawnicze lub ekonomiczne (ewentualnie student V roku), pogłębione zainteresowanie zagadnieniami teoretycznymi i...

Die Öffnungszeiten

Mo. – Fr.
8:00 – 17:00

Wenn Sie unsere Unterstützung brauchen

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir garantieren eine individuelle Betrachtungsweise für jeden Kunden!

Seien Sie auf dem Laufenden

Melden Sie sich zu unserem Newsletter an!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6