Aktualności

Aktualności

Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie i nowinkami z branży.

Zobacz najnowszy numer e-doradcy podatkowego!

Pobierz

Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

W dniu 11 czerwca 2019 r. została ogłoszona ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. Jedną z najistotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu wyłączeń w zakresie warunków nabycia nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych i inne podmioty.
Czytaj więcej

Wysokie miejsce Kancelarii MSDS w Rankingu Kancelarii Prawnych dziennika “Rzeczpospolita”

Miło nam poinformować, że w najnowszym Rankingu Kancelarii Prawnych organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”, nasza Kancelaria  zajęła wysokie - 13 miejsce w województwie śląskim oraz 147 miejsce w Polsce. Warto podkreślić, że nasza Kancelaria została - jako jedyna w Bielska-Białej - wymieniona wśród największych kancelarii  województwa śląskiego.
Czytaj więcej

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Pierwsza część roku jest istotna dla wielu przedsiębiorców z uwagi na konieczność odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników. W dniu 1 marca 2019 r. w życie weszła nowelizacja zmieniająca przepisy m.in. Kodeksu spółek handlowych w tym zakresie.
Czytaj więcej

Zabytek nie jest tylko prywatnym dobrem jego właścicieli

W wyroku z dnia 14 lutego 2019r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Wawszawie, sygn. akt VII SA/Wa 917/18, wskazał, że zabytek nie jest tylko prywatnym dobrem jego właścicieli. Przedmiotowa sprawa dotyczyła skargi właścicieli zabytku na decyzje organów administracji w zakresie nakazania wykonania robót budowlanych, które są niezbędne ze względu na zagrożenie istotnego uszkodzenia zabytku. W ww. wyroku wskazano, że jednym z obowiązków, który może zostać nałożony
Czytaj więcej

Przejęcie długu a wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego

W odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, uchwałą z dnia 28 marca 2019 r. o sygn. akt III CZP 90/18 Sąd Najwyższy przesądził, iż ograniczone prawo rzeczowe (w przedmiotowej sprawie hipoteka) ustanowiona na użytkowaniu wieczystym przez dłużnika nie wygasa z chwilą przejęcia długu, gdy użytkowanie wieczyste zostało zbyte na rzecz osoby trzeciej. Jak wskazał Sąd Najwyższy, odpowiedzi wymagało pytanie, czy hipoteka ustanowiona
Czytaj więcej

Zmiany w kodeksie pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r.

4 maja 2019 r. weszły w życie nowe przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie ma już podstawy prawnej do żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania: imion rodziców, adresu zamieszkania. Nowelizacja wprowadziła także przepisy dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych pracownika lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Taka zgoda może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych
Czytaj więcej

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia,

skontaktuj się z nami!

Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

Kontakt