+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zakres usług

 

Działalność Kancelarii koncentruje się na wszechstronnej obsłudze każdego Klienta. Świadczone przez nas usługi obejmują szereg specjalizacji, a także bieżącą obsługę prawną i podatkową. Naszym Klientom oferujemy indywidualne podejście, wysoką jakość usług i nowoczesne rozwiązania.

 

Prawo spółek i gospodarcze

 • bieżąca obsługa prawna z zakresu prawa korporacyjnego
 • sporządzenie projektów protokołów i innych dokumentów niezbędnych w zakresie funkcjonowania spółek
 • sporządzanie, weryfikacja i negocjowanie projektów umów
 • analizy i sporządzanie opinii prawnych
 • fuzje i przejęcia
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego
 • due diligence

Doradztwo podatkowe

 • sporządzanie opinii i ekspertyz podatkowych
 • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych
 • sporządzanie zapytań o interpretacje podatkowe
 • prowadzenie sporów z organami podatkowymi

Obrót nieruchomościami

 • analiza stanu prawnego nieruchomości pod inwestycje
 • sporządzanie i negocjowanie umów nabycia/sprzedaży nieruchomości
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych związanych inwestycjami budowlanymi

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • sporządzanie przygotowywanie umów i wewnętrznych aktów prawa pracy
 • negocjacje z partnerami społecznymi
 • restrukturyzacja zatrudnienia
 • spory z ZUS, NFZ i PFRON

Prawo europejskie i konstytucyjne

 • sporządzanie opinii i pism procesowych w zakresie prawa europejskiego, w tym zgodności prawa polskiego z prawem UE
 • doradztwo w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych
 • europejskie postępowania uproszczone (ENZ, drobne roszczenia)
 • koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (ustawodawstwo właściwe, świadczenia rodzinne i emerytalne)
 • reprezentacja w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, m.in. w ramach procedury pytań prejudycjalnych
 • skargi do Komisji Europejskiej i petycje do Parlamentu Europejskiego
 • skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i do Trybunału Konstytucyjnego

Prawo medyczne

 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów medycznych
 • przygotowywanie umów o świadczenie usług medycznych
 • reprezentacja placówek medycznych w postępowaniach sądowych
 • odpowiedzialność karna i zawodowa osób wykonujących zawody medyczne

Prawo nowych technologii

 • przygotowanie i negocjowanie umów IT
 • sporządzanie umów wdrożeniowych i utrzymaniowych,
 • prawo telekomunikacyjne
 • prawna ochrona informacji
 • e-commerce

Ochrona danych osobowych

 • audyt zgodności przetwarzania danych
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych
 • przygotowywanie i opiniowanie umów powierzenia danych osobowych
 • analiza procedur przetwarzania danych osobowych
 • szkolenia

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

 • obrót prawami własności intelektualnej (przenoszenie praw, umowy licencyjne)
 • prowadzenie spraw w zakresie rejestracji oraz ochrony praw własności przemysłowej
 • postępowania w sprawach nieuczciwej konkurencji

Prawo administracyjne

 • ochrona prawna inwestycji, nadzór nad procesami inwestycyjnymi, w szczególności infrastrukturalnymi i liniowymi
 • zastępstwo w postępowaniach administracyjnych

Prawo upadłościowe

 • reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • przygotowywanie i negocjowanie umów restrukturyzacyjnych
 • zaskarżanie planu podziałów

Zastępstwo procesowe

 • sporządzanie pism procesowych oraz przedprocesowych
 • reprezentacja we wszystkich rodzajach spraw przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami polubownymi, oraz Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi, jak i organami administracyjnymi, organami ścigania, instytucjami i organami ubezpieczeniowymi oraz osobami prawnymi lub fizycznymi
 • nadzór na postępowaniem egzekucyjnym

Prawo spółek i gospodarcze

 • bieżąca obsługa prawna z zakresu prawa korporacyjnego
 • sporządzenie projektów protokołów i innych dokumentów niezbędnych w zakresie funkcjonowania spółek
 • sporządzanie, weryfikacja i negocjowanie projektów umów
 • analizy i sporządzanie opinii prawnych
 • fuzje i przejęcia
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego
 • due diligence

Doradztwo podatkowe

 • sporządzanie opinii i ekspertyz podatkowych
 • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych
 • sporządzanie zapytań o interpretacje podatkowe
 • prowadzenie sporów z organami podatkowymi

Obrót nieruchomościami

 • analiza stanu prawnego nieruchomości pod inwestycje
 • sporządzanie i negocjowanie umów nabycia/sprzedaży nieruchomości
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych związanych inwestycjami budowlanymi

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • sporządzanie przygotowywanie umów i wewnętrznych aktów prawa pracy
 • negocjacje z partnerami społecznymi
 • restrukturyzacja zatrudnienia
 • spory z ZUS, NFZ i PFRON

Prawo europejskie i konstytucyjne

 • sporządzanie opinii i pism procesowych w zakresie prawa europejskiego, w tym zgodności prawa polskiego z prawem UE
 • doradztwo w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych
 • europejskie postępowania uproszczone (ENZ, drobne roszczenia)
 • koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (ustawodawstwo właściwe, świadczenia rodzinne i emerytalne)
 • reprezentacja w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, m.in. w ramach procedury pytań prejudycjalnych
 • skargi do Komisji Europejskiej i petycje do Parlamentu Europejskiego
 • skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i do Trybunału Konstytucyjnego

Prawo medyczne

 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów medycznych
 • przygotowywanie umów o świadczenie usług medycznych
 • reprezentacja placówek medycznych w postępowaniach sądowych
 • odpowiedzialność karna i zawodowa osób wykonujących zawody medyczne

Prawo nowych technologii

 • przygotowanie i negocjowanie umów IT
 • sporządzanie umów wdrożeniowych i utrzymaniowych,
 • prawo telekomunikacyjne
 • prawna ochrona informacji
 • e-commerce

Ochrona danych osobowych

 • audyt zgodności przetwarzania danych
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych
 • przygotowywanie i opiniowanie umów powierzenia danych osobowych
 • analiza procedur przetwarzania danych osobowych
 • szkolenia

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

 • obrót prawami własności intelektualnej (przenoszenie praw, umowy licencyjne)
 • prowadzenie spraw w zakresie rejestracji oraz ochrony praw własności przemysłowej
 • postępowania w sprawach nieuczciwej konkurencji

Prawo administracyjne

 • ochrona prawna inwestycji, nadzór nad procesami inwestycyjnymi, w szczególności infrastrukturalnymi i liniowymi
 • zastępstwo w postępowaniach administracyjnych

Prawo upadłościowe

 • reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • przygotowywanie i negocjowanie umów restrukturyzacyjnych
 • zaskarżanie planu podziałów

Zastępstwo procesowe

 • sporządzanie pism procesowych oraz przedprocesowych
 • reprezentacja we wszystkich rodzajach spraw przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami polubownymi, oraz Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi, jak i organami administracyjnymi, organami ścigania, instytucjami i organami ubezpieczeniowymi oraz osobami prawnymi lub fizycznymi
 • nadzór na postępowaniem egzekucyjnym

Pomoc

Wsparcie kancelarii

Staramy się nie tylko rozwiązywać bieżące problemy lub konflikty, ale także zabezpieczać naszych Klientów na przyszłość.

Kancelaria angażuje się w pomoc na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz podmiotów non-profit, wspierając prawnie i finansowo ich działalność.

Klienci

Grono Klientów

Do grona Klientów Kancelarii należą przedsiębiorcy i podmioty prawne z udziałem kapitału polskiego i zagranicznego, w szczególności z branży:

Motoryzacyjnej

Przemysłowej

Budowlanej

IT

Medycznej

Spożywczej

Naszym Klientom proponujemy różne modele rozliczeń za świadczone usługi, w tym stawki ryczałtowe z limitami godzin, stawki abonamentowe lub godzinowe.

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6

© 2023 MSDS LEGAL | Materiały i treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody uprawnionego. Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej.