+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nasz zespół

 

 

 

Dominik Szczygieł

Radca prawny, doradca podatkowy, starszy partner

Absolwent WPiA Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowych Studiów Podatkowych WSB w Poznaniu. Zajmuje się prawem podatkowym, doradztwem sukcesyjnym i prawem handlowym w tym w szczególności zagadnieniami przekształceń spółek, transakcjami nabycia i zbycia przedsiębiorstw oraz akcji i udziałów w spółkach – zwłaszcza w kontekście obowiązków podatkowych. Włada językiem angielskim.

Marek Szczotka

Radca prawny, starszy partner

Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, w tym zagadnieniami zagospodarowania i obrotu nieruchomościami, transakcjach nabycia lub zbycia przedsiębiorstw i spółek, przygotowaniem i negocjowaniem umów handlowych z kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi. Włada językiem angielskim.

dr Agnieszka Kastelik-Smaza

Adwokat, of counsel

Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo Unii Europejskiej. Absolwentka prawa i europeistyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka na Uniwersytecie im. Georga Augusta w Getyndze (Niemcy). Odbywała praktyki w niemieckich sądach, prokuraturze oraz kancelarii adwokackiej, a także roczną praktykę w dziale podatkowym Ernst & Young w Poznaniu. Była pracownikiem działu podatkowego KPMG, prowadząc m.in. szkolenia z zakresu podatku VAT. W latach 2004 – 2009 doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego i w Europejskim Kolegium Doktoranckim na Uniwersytecie Jagiellońskim. Otrzymała wyróżnienie w XLV Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną. Jej praca doktorska dotycząca procedury pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE została opublikowana w języku polskim i niemieckim. Ukończyła ponadto studia podyplomowe „Prawo Własności Intelektualnej” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorką publikacji z zakresu prawa europejskiego w prasie fachowej oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.  Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych. Włada biegle językiem angielskim, niemieckim i francuskim. Specjalizuje się w prawie europejskim i prawie własności intelektualnej.

dr Katarzyna Nalepa-Wójtowicz

Radca prawny, młodszy partner

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2004-2009) oraz studiów podyplomowych pt. „Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie” na Politechnice Śląskiej. W latach 2010-2012 aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2018 r. obroniła pracę doktorską z dziedziny postępowania administracyjnego i sądowoadministracynego na Uniwersytecie Śląskim. Główny obszar jej zainteresowań stanowi prawo administracyjne, handlowe i autorskie oraz cywilne spory sądowe. W Kancelarii realizuje m.in. projekty wymagające wiedzy z zakresu prawa umów budowlanych, prawa medycznego oraz prawa pracy. Praktykę zawodową zdobywała w kancelariach radcowskich w Katowicach i Sosnowcu. Włada językiem angielskim.

Katarzyna Hampel

Adwokat, młodszy partner

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiowała politologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bielsku – Białej. Zajmuje się prawem nowych technologii, e-commerce, prawem ochrony informacji i ochrony danych osobowych, prawem umów handlowych dotyczących świadczenia usług informatycznych i prawem telekomunikacyjnym. Ukończyła z wyróżnieniem podyplomowe studia „Prawo Nowych Technologii” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN). Posiada certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017.
Włada językiem francuskim i angielskim w mowie i piśmie.

dr Gabriela Bania

Adwokat, młodszy partner

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła aplikację adwokacką w Katowickiej Izbie Adwokackiej, uzyskując tytuł zawodowy adwokata w 2012 r. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej. Uczestniczka licznych szkoleń zawodowych. Praktykę zdobywała w kancelariach radców prawnych i adwokatów w Katowicach, świadcząc usługi prawne na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i jednostek publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i szpitali. Zajmuje się prawem pracy, prawem administracyjnym, cywilnym i medycznym oraz zamówieniami publicznymi. Włada językiem angielskim.

Michał Bąk

Adwokat, młodszy partner

Absolwent summa cum laude Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się prawem cywilnym, handlowym i pracy. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych.

Ponad trzy lata pracował w warszawskim biurze międzynarodowej firmy doradczej, zajmującego się obsługą prawno-podatkową oraz księgową przedsiębiorców, w szczególności z krajów niemieckojęzycznych i Beneluksu. Jest absolwentem pierwszej edycji Akademii Procesu – specjalistycznego szkolenia dotyczącego prowadzenia sporów sądowych, organizowanego przez jedną z najlepszych kancelarii prawniczych w Polsce. Współpracował ponadto z kilkoma kancelariami adwokackimi i radcowsko-adwokackimi.

Włada językiem angielskim (biegle) i niemieckim (w stopniu średnio-zaawansowanym). W wolnym czasie zajmuje się literaturą – w 2019 r. opublikowany został jego pierwszy zbiór opowiadań.

Wojciech Zontek

Adwokat

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów odbywał praktyki zawodowe w kancelariach adwokackich i radcowskich w Krakowie oraz Bielsku-Białej. Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. W 2018 r. zdał z wyróżnieniem egzamin adwokacki. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, postępowaniu rejestrowym oraz prawie karnym. Włada językiem angielskim.

Justyna Skowron

Radca prawny

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obroniła pracę magisterską pt. „Rozliczenie nakładów i pożytków między współwłaścicielami”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach w Bielsku-Białej i w Katowicach oraz w Sądzie Rejonowym w Katowicach. Przedmiotem jej zainteresowań jest prawo cywilne, w tym w szczególności prawo rzeczowe, a także prawo rodzinne.

Karolina Borowska

Radca prawny

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie studiów jeden semestr nauki zrealizowała w ramach stypendium na Università degli Studi di Padova we Włoszech. Obroniła pracę magisterską pt. „Ochrona wykorzystania wizerunku w celach komercyjnych na gruncie prawa polskiego”. Doświadczenie zdobywała w kancelarii w Krakowie oraz u prywatnego przedsiębiorcy w Bielsku-Białej. Interesuje się prawem własności intelektualnej. Włada biegle językiem angielskim w mowie oraz w piśmie, a także językiem włoskim na poziomie średniozaawansowanym.

Angelika Kliś

Adwokat

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Administracji w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Z zakresu studiów prawniczych obroniła pracę magisterską pt. „Klauzule abuzywne w umowach ubezpieczenia”, a z zakresu studiów administracyjnych pracę licencjacką pt. „Służebność przesyłu w praktyce”. Interesuje się prawem cywilnym, gospodarczym oraz prawem karnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych na terenie województwa śląskiego, w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, a także w Sądzie Rejonowym w Żywcu.

Anna Drążek

Radca prawny

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obroniła pracę magisterską pt. „Właściwe i niewłaściwe uznanie roszczenia w polskim prawie prywatnym”. Wielokrotnie nagrodzona stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów za wysokie wyniki w nauce. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych w Cieszynie oraz podczas działalności w ramach Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Włada językiem angielskim.

Paulina Jurasz

Radca prawny

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych w Bielsku-Białej, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, w dziale prawnym organizacji pracowniczej oraz w administracji publicznej. W Kancelarii zajmuje się m.in. prawem zatrudnienia. Uczestnik szkoleń i prowadząca szkolenia w zakresie prawnej ochrony pracy.

Tomasz Bugaj

Doradca podatkowy

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Budownictwa (stopień inżynierski) na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W Kancelarii zajmuje się prawem podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawniczej w Katowicach. Włada językiem angielskim.

Dawid Motyka

Doradca podatkowy, aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obronił pracę magisterską pt. „Raport o stanie gminy na przykładzie gmin powiatu żywieckiego”. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w bielskiej kancelarii prawnej, międzynarodowej firmie doradczej oraz administracji podatkowej. W Kancelarii zajmuje się prawem podatkowym. Włada językiem angielskim.

Sabina Wojtek

Aplikant adwokacki

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obroniła pracę magisterską pt. „Instytucje prawne chroniące twórców i wykonawców spektaklu teatralnego. Ewolucja i stan współczesny.” Jest absolwentką Szkoły IP przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych i patentowo-prawnych we Wrocławiu.

Rafał Herma

Aplikant adwokacki

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obronił pracę magisterską pt. „Compliance w prawie pracy oraz minimalizowanie ryzyka dyskryminacji w zatrudnieniu pracowników publicznych uczelni wyższych”, za którą otrzymał nagrodę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich w Krakowie. Interesuje się szeroko rozumianym prawem zatrudnienia.

Wiktor Wegienko

Aplikant radcowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie (studia ukończone z wyróżnieniem) oraz medycyny na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz specjalista medycyny rodzinnej. W Kancelarii zajmuje się m.in. prawem medycznym, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zamówieniami publicznymi. Włada językiem angielskim.

Monika Gumula

Aplikant adwokacki

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Ogiegło. W trakcie studiów pracowała na stanowisku kierownika działu prawnego w spółce zajmującej się dochodzeniem odszkodowań. Po ukończeniu studiów doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii radcowsko-adwokackiej w Bielsku-Białej, świadcząc usługi prawne głównie na rzecz podmiotów gospodarczych. Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Przedmiotem jej zainteresowań jest szeroko pojęte prawo cywilne.

Małgorzata Jodłowska – Loranc

Aplikant radcowski

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego pod kierunkiem dr hab. Joanny Kuźmickiej-Sulikowskiej. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelarii radcowsko-adwokackiej w Bielsku-Białej, świadczącej usługi prawne głównie na rzecz podmiotów gospodarczych. Aktualnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Interesuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym.

Gabriela Bubnicka

Prawnik

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego pt.: „Komparatystyka swobody umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a statut spółki akcyjnej”. Przed podjęciem studiów prawniczych uzyskała wykształcenie ekonomiczne. Specjalizuje się w problemach prawnych z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, w szczególności w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczycieli, prawa przewozowego, Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), innych sporów odszkodowawczych, w tym konsumenckich. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii prawnej w Katowicach zajmując się głównie obsługą przedsiębiorców a wcześniej u brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego weryfikując warunki odpowiedzialności odszkodowawczej.

Agnieszka Chuda-Pindel

Specjalista DCT, aplikant audytorski

Absolwentka Finansów i Rachunkowości ze specjalizacją Rachunkowość i Rewizja Finansowa na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz  Matematyki ze specjalizacją Matematyka w finansach na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Obecnie studentka II roku Audytu Finansowego na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta. W Kancelarii zajmuje się sporządzaniem dokumentacji cen transferowych oraz zagadnieniami księgowymi i podatkowymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała  jako księgowa w biurze rachunkowym oraz jako asystent biegłego rewidenta na terenie Bielska-Białej.

Katarzyna Pytel

Kierownik biura

Magister Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Kancelarii zajmuje się organizacją administracyjnej pracy biura i bieżącymi kontaktami z Klientami Kancelarii. Włada językiem angielskim.

Maria Hankus

Specjalista ds. rozliczeń

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Kancelarii zajmuje się organizacją administracyjnej pracy biura i bieżącymi kontaktami z Klientami Kancelarii. Włada językiem angielskim.

Aneta Ciećko

Specjalista ds. administracji

Absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, kierunku Zarządzanie, ze specjalizacją: Zarządzanie w Administracji i Finanse Organizacji. W Kancelarii zajmuje się organizacją administracyjnej pracy biura i bieżącymi kontaktami z Klientami Kancelarii. Włada językiem angielskim.

Joanna Krawczyk-Miodońska

Asystent biurowy

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. W Kancelarii zajmuje się organizacją administracyjnej pracy biura i bieżącymi kontaktami z Klientami Kancelarii. Włada językiem angielskim.

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6

© 2023 MSDS LEGAL | Materiały i treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody uprawnionego. Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej.