Budowa całorocznego domku letniskowego a ulga mieszkaniowa

W dniu 24 marca 2021 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną sygn. 0115-KDIT2.4011.59.2021.2.KC dotyczącą podatku PIT w zakresie zastosowania ulgi mieszkaniowej.

Wynika z niej, że w sytuacji gdy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zostanie wydatkowany nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – na budowę domu letniskowego całorocznego, który nie będzie spełniał funkcji rekreacyjnej, a będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych – to dochód uzyskany z tego tytułu będzie korzystał z ulgi mieszkaniowej (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT). Wydatki poniesione na budowę domu letniskowego będą stanowiły bowiem wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o PIT.