Darowizna przedsiębiorstwa a podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z najnowszą interpretacją indywidualną Dyrektora KIS z dnia 3 sierpnia 2020 r. (0111-KDIB2-3.4015.99.2020.1.LM), nieodpłatne przekazanie (darowizna) przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach spółki cywilnej małżonków do indywidualnej działalności jednego z małżonków, będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn (przy spełnieniu poniższych warunków).

Jeżeli umowa darowizny będzie zawarta w formie aktu notarialnego, nabywca przedsiębiorstwa nie musi zgłaszać tego faktu do urzędu skarbowego w celu skorzystania ze zwolnienia. W takim wypadku uczyni to notariusz. Jeżeli jednak umowa będzie zawarta w innej formie (np. forma pisemna), by moc skorzystać ze zwolnienia, nabywca będzie obowiązany zgłosić nabycie do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy (na druku SD-Z2).

W przedmiotowej interpretacji organ uznał ponadto, że bez znaczenia pozostaje kwestia ustroju majątkowego małżonków w chwili dokonywania darowizny.