Dnia 5 marca 2020 r. mija termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami

Dnia 5 marca 2020 r. mija termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, który to obowiązek wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy uzyskali uprzednio zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,  muszą do dnia 5 marca 2020 r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, pod rygorem jej wygaśnięcia.

We wniosku należy zawrzeć przewidziane w ustawie nowelizującej dane w tym proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego (art. 48a ustawy o odpadach) oraz dołączyć do niego szereg załączników wskazanych w art. 14 ust. 2 ustawy nowelizującej, w tym m.in. operat przeciwpożarowy czy zaświadczenia o niekaralności.